Bakom kulisserna - Hur onlineundersökningar verkligen fungerar

image

Har du någonsin undrat hur webbplatser för betalda onlineundersökningar hittar undersökningar för dig? Vi ska berätta hur!

Vi ger dig en exklusiv inblick bakom kulisserna på provtagning online! Branschen för betalda onlineundersökningar är ett enormt och komplext sammanlänkat nätverk. De viktigaste aktörerna kan delas in i tre typer av företag:

Leverantörsspecifik onlinepanel:

Dessa märken av onlinepaneler erbjuder en del betalda onlineundersökningar. De erbjuder dig dock endast onlineundersökningar från sina egna kunder. Detta begränsar antalet undersökningar och därmed de pengar som du kan förvänta dig drastiskt. Vanligtvis kommer du att kunna genomföra en betald undersökning mindre än en gång i veckan, ibland bara en gång i månaden. Om du är intresserad av ett konstant flöde av betalda onlineundersökningar rekommenderar vi inte att du väljer en sådan leverantör för att delta i onlineundersökningar.

Undersökningsnätverk:

De flesta leverantörer av insikter och marknadsundersökningar har ingen egen pool av deltagare, eller så vill de nå målgrupper som de inte själva kan nå i den mängd som krävs. Därför finns det undersökningsnätverk där köparna av onlineprov samlas. Dessa nätverk tillhandahåller inte själva deltagarna i undersökningen, utan låter andra oberoende leverantörer av onlinepaneler fylla efterfrågan. Nätverken samlar ett stort antal undersökningar som behöver svar, men som ensam deltagare i betalda onlineundersökningar kan du inte få tillgång till dem. Du måste ingå i panelen hos ett företag i den tredje kategorin.

Oberoende eller leverantörsoberoende onlinepanel:

Dessa leverantörer är antingen inte en del av ett institut för insikter eller marknadsundersökningar eller så begränsar de inte deltagandet i undersökningen till sina egna undersökningar. På så sätt kan du få tillgång till efterfrågan från internationella undersökningsnätverk, och därmed till betydligt fler undersökningar. De är det bästa valet om du är intresserad av betalda onlineundersökningar och är villig att delta mer än en gång varannan vecka. Du kan samla in och lösa in de pengar som du tjänar med de betalda undersökningarna oftare.

Den internationella onlinepanelen för betalda onlineundersökningar "MOBROG" är en del av den tredje gruppen av leverantörer. MOBROG är en del av ett tyskt marknadsundersökningsföretag, men vi erbjuder ett stort utbud av undersökningar från internationella undersökningsnätverk. Ibland kan du också delta i våra egna undersökningar. Vi anser att detta är det bästa erbjudandet ur deltagarnas perspektiv och våra recensioner visar att vi har rätt.

Registrera dig nu på MOBROG för att kunna tjäna pengar på att delta i undersökningar.

Du får mellan 5 och 30 kr. per kort undersökning för ditt deltagande.

Image of a cookie with a bite taken out