Osallistumisehdot

1. Johdanto

MOBROG-verkkosivuston - www.mobrog.com/fi ("Sivusto") ja palvelun ("Palvelu") omistaa omistaa tällä hetkellä SPLENDID RESEARCH GmbH, Barmbeker Straße 7 a, 22303 Hampuri, Saksa (viitataan jäljempänä nimityksellä "MOBROG", "sivusto" tai "palvelu").

2. Ehtojen hyväksyminen

Palvelun jäsenyyden edellytyksenä on niiden ehtojen, edellytysten, ilmoitusten ja vastuuvapauslausekkeiden hyväksyminen ja noudattaminen, jotka löytyvät tästä dokumentista ja muualta sivustolta, ja joita jäljempänä kutsutaan yhteisesti "käyttöehdoiksi".

LÄHETTÄMÄLLÄ JÄSENHAKEMUKSEN SIVUSTOLLA TAI KÄYTTÄMÄLLÄ MITÄ TAHANSA PALVELUITA, JOTKA OVAT SAATAVILLA SIVUSTOLLA TAI SEN KAUTTA, ILMAISET SUOSTUMUKSESI TOIMIA KAIKKIEN NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN MUKAISESTI.

Jos et hyväksy käyttöehtojamme, joihin sisältyvät myös tietosuojaehtomme, sinun tulee välittömästi poistaa tilisi seuraamalla sivustolla annettuja ohjeita. Tämä sivusto on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön jäsenille, jotka toimivat näiden käyttöehtojen ja kaikkien niiden muutosten alaisuudessa, sekä muiden tämän sivuston sääntöjen tai ohjeiden mukaisesti. MOBROG:illa on oikeus irtisanoa palvelu milloin tahansa ilmoitettuaan asiasta kaksi viikkoa etukäteen. Sinun tulisi tarkistaa nämä käyttöehdot muutosten varalta, sillä pidätämme oikeuden muuttaa niitä milloin tahansa oikeudellisista syistä tai olennaisista palvelun vaatimuksista johtuen. Näiden käyttöehtojen nykyisen version päiväys on mainittu edellä.

3. Palvelun kuvaus

MOBROG:in jäsenohjelma toimii kyselytutkimuspaneelina henkilöille, jotka vapaaehtoisesti rekisteröityvät sivustolle ("jäsenet"), ja jotka hyväksyvät nämä käyttöehdot ja noudattavat niitä. Jäsen voi osallistua tarjottuihin kyselytutkimuksiin, jotka ovat yhteydessä palveluun ja joita ylläpitää MOBROG tai kolmannet osapuolet. Jäsenellä ei ole oikeutta osallistua kyselytutkimuksiin tai saada kutsuja.

4. MOBROG:in palkintojärjestelmä

Jäsenet voidaan kutsua sähköpostitse osallistumaan tiettyyn kyselytutkimukseen määriteltyä mahdollista palkkiota vastaan, jonka he voivat saada toiminnon pätevästä (näiden käyttöehtojen mukaan) suorittamisesta. Kutsusähköposti saattaa sisältää täsmällisiä tietoja mahdollisesta palkkiosta.

Kuitenkin jos joissakin tapauksissa tietty kyselytutkimus ei ole enää saatavilla tai jäsen ei ole sopiva kyselytutkimukseen mistä tahansa syystä, jäsen voidaan ohjata eteenpäin samankaltaiseen kyselytutkimukseen, josta saa erilaisen palkkion. Jäsenellä on oikeus pidättäytyä näiden kyselytutkimusten suorittamisesta.

Jäsentä ei palkita, jos hänen kyselyvastauksensa sisältävät virheellisiä ja/tai valheellisia tietoja. Valheelliset ja/tai virheelliset tiedot voivat johtaa jäsenyyden perumiseen.

Jäsenet voivat lunastaa kertyneet palkkionsa, kun he saavuttavat $6.25:n nostorajan. Jäsenelle maksettavat maksut on rajoitettu yhteen siirtoon päivässä määrällä $6.25 (kuusi dollaria ja kaksikymmentäviisi senttiä).

Jäsenet voivat lunastaa palkkionsa, kun 5,00 € -kynnys saavutetaan. Maksut jäsenille on rajoitettu kahteen siirtoon päivässä, siirron enimmäismäärän ollessa 5,00 € per siirto.

5. Jäsenyyden ehdot

On mahdollista, että sivuston operaattori vaihtuu, tai että MOBROG:in palvelut, mukaan lukien sinun tietosi, siirretään uudelle operaattorille. Täten annat selkeästi suostumuksesi operaattorin mahdolliselle vaihtumiselle. MOBROG ilmoittaa sinulle sähköpostitse kaikista operaattorin vaihdoksista ennen tietojen siirtoa, ja olet oikeutettu vastustamaan siirtoa tietosuojaehtojemme sopimusehtojen mukaisesti.

Täten annat selkeästi suostumuksesi vastaanottaa sähköpostiviestejä MOBROG:ilta.

MOBROG pidättää oikeuden lähettää sinulle ajoittain sähköpostiviestejä, jotka eivät sisällä kyselytutkimuskutsuja, ja joista et tule saamaan palkkiota. Nämä viestit saattavat sisältää jätjestelmäpäivityksiä; hallinnollisia ilmoituksia; erityispyyntöjä, jne. MOBROG ei ole velvollinen tarjoamaan sinulle mitään tiettyä määrää mahdollisuuksia palkkioiden ansaitsemiseen tai lähettämään viestejä sinulle.

Jäsenyyden ehtona ilmaiset ja takaat, että:

 1. Olet vähintään 18-vuotias;
 2. Käytät uniikkia sähköpostiosoitetta;
 3. Asut pysyvästi Suomessa;
 4. Kaikki tarjoamasi tiedot ovat täydellisiä, tosia ja paikkansapitäviä;
 5. Ymmärrät ja hyväksyt, että jos tilisi irtisanotaan johtuen siitä, että rikot tätä sopimusta, kaikki kertyneet MOBROG-palkkiopisteet ja saatavat ja toimittamattomat palkkiot pidätetään, ja menetät oikeutesi osallistua ohjelmaan, mukaan lukien nykyiset tarjoukset ja palkkiot;
 6. Ymmärrät ja hyväksyt, että näiden käyttöehtojen lisäksi edellytykset palkkioita varten julkaistaan erillisesti ja niihin vaikuttavat kyselytutkimuksen viralliset ehdot, kuten sinulle on ilmoitettu;
 7. Ymmärrät ja hyväksyt, että MOBROG ei ole vastuussa sinulle tai mille tahansa hallitsevalle taholle mistään veroista tai etuuksien menetyksistä, jotka aiheutuvat MOBROG-palkkioiden myöntämisestä;
 8. Sinulla ei saa olla useampia kuin yksi käyttäjätunnus sivustolla*;
 9. Sinun on ilmoitettava MOBROG:ille kaikista henkilötietojesi muutoksista, erityisesti sähköpostiosoitteesi muutoksista, sillä palkkiot toimitetaan PayPalin kautta sille sähköpostiosoitteelle, joka on määritetty käyttäjätilisi profiilissa;
 10. Pidät käyttäjätilisi käyttäjätunnuksen ja salasanan turvassa, etkä anna muiden henkilöiden päästä käsiksi käyttäjätiliisi. Mikäli epäilet tietoturvaloukkausta, sinun tulee välittömästi ilmoittaa MOBROG:ille; ja
 11. Et käytä automatisoituja keinoja, kuten skriptejä, verkkohakureita, botteja vai vastaavia MOBROG-palkkiopisteiden keräämiseen osallistumisesi yhteydessä tai missään muussa sivustolla tapahtuvassa toiminnassa.

MOBROG voi hylätä uuden jäsenen hakemuksen keltä tahansa henkilöltä syystä tai ilman syytä oman harkintansa mukaan. MOBROG pidättää oikeuden poistaa jäsenen käyttäjätilin tapauksissa, joissa jäsen antaa vääriä tai harhaanjohtavia jäsentietoja tai muulla tavoin rikkoo näitä käyttöehtoja.

www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

6. Linkitetyt sivustot

MOBROG saattaa tarjota linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille ("linkitetyt sivustot"). Ellei sivustolla olla toisin mainittu, linkitetyt sivustot eivät ole millään tavalla MOBROG:in tarkistamia, hallinnoimia tai tutkimia. MOBROG ei ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston sisällöstä, saatavuudesta, mainonnasta, tuotteista tai mistään muusta materiaalista, tai mistään näiden sisältämistä muista linkeistä. Ellei sivustolla olla toisin mainittu, nämä linkit eivät tarkoita MOBROG:in tukevan linkitettyjä sivustoja tai olevan yhteydessä niihin. On yksin sinun vastuullasi noudattaa mahdollisia asianmukaisia sääntöjä ja ohjeita liittyen linkitettyjen sivustojen käyttöön. MOBROG ei missään tapauksessa ole vastuussa, suoraan tai välillisesti, kenellekään tapahtuvista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tai aiheutuvat linkitettyjen sivustojen luomisesta tai käytöstä, linkitetyistä sivuista itsessään, tai tiedoista tai aineistosta, jotka ovat saatavilla näiden linkitettyjen sivustojen kautta. Sinun tulee olla yhteydessä huolenaiheistasi kyseisen sivuston ylläpitäjään. MOBROG pidättää yksinoikeuden oman harkintansa mukaan lisätä, muuttaa, torjua tai poistaa ilman erillistä ilmoitusta minkä tahansa ominaisuuden tai linkin mille tahansa linkitetylle sivustolle sivustoltaan ja/tai ottaa käyttöön eri ominaisuuksia tai linkkejä eri jäseniin.

7. Tietosuojaehdot

Tämän sivuston keräämät ja käyttämät tiedot on määritelty MOBROG:in tietosuojaehdoissa.

8. Vastuuvapauslauseke

MOBROG pyrkii tekemään palvelunsa saatavaksi mahdollisimman suurelle määrälle jäseniä. Johtuen korkeasta teknisestä monimuotoisuudesta koskien laitteita, käyttöjärjestelmiä, selaintyyppejä ja muita teknisiä määrityksiä, MOBROG ei voi taata yhteensopivuutta kaikkien nykyisten laitteiden, käyttöjärjestelmien tai selainten kanssa. Jos MOBROG:in sujuva käyttö ei ole mahdollista tietyillä laitteilla, tätä ei pidetä syrjintänä tai yksittäisiin henkilöihin suunnattuna sulkemisena MOBROG:in palveluiden ulkopuolelle.

Vastuun ulkopuolelle on suljettu palveluun pääsyn ja sen käytön saatavuus, tuotteet ja palvelut, joita on mainostettu, tarjottu toimitettavaksi tai toimitettu palvelun kautta sekä palvelun tarjoamat tiedot. MOBROG sulkee pois erityisesti tältä osin kaikki takuut siitä, että palvelu tulee olemaan keskeytyksetön ja virheetön; että viat korjataan, ja että palvelu tai palvelin, joka mahdollistaa sen on vapaa viruksista tai muista haitallisista osista, että palvelun käyttö tai sen seuraukset tai osana palvelua saatavana oleva aineisto ovat oikeita, tarkkoja, ajan tasalla tai muutoin luotettavia.

9. Vastuunrajoitus

Lain sallimissa määrin MOBROG, sen emoyhtiöt, tytäryhtiöt, yhteistyökumppanit, toimihenkilöt ja työntekijät eivät ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, välillisistä tai esimerkillisistä vahingoista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen vahinkoihin, jotka aiheutuvat tulojen, liikearvon, käytön tai tietojen menetyksestä tai muista aineettomista tappioista (vaikka MOBROG:ille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta), lukuun ottamatta kaikki henkilövahingot ja ruumiilliset ja terveydelliset vahingot, jos kyseessä on törkeä huolimattomuus tai oikeudelliset, huolimattomuudesta riippumattomat takuut, jotka aiheutuvat:

 • palvelun käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää palvelua;
 • sivustolla julkaistujen tietojen käytöstä tai niihin turvautumisesta;
 • korvaavien tavaroiden ja palveluiden hankintakustannuksista, jotka johtuvat tavaroista, datasta, informaatiosta tai palveluista, jotka on ostettu tai saatu, tai vastaanotetuista viesteistä tai toiminnoista palvelun kautta tai palvelusta;
 • luvattomasta pääsystä toimintoihisi tai tietoihisi tai niiden luvattomasta muokkauksesta;
 • palvelun minkä tahansa kolmannen osapuolen lausunnosta tai toiminnasta; tai
 • muista palveluun littyvistä seikoista.

SPLENDID RESEARCH GmbH tai sen seuraaja ei ole velvollinen antamaan mitään palkkioita, jotka liittyvät sivuston väärinkäyttöön tai syntyvät siitä, tai liittyvät keheen tahansa henkilöön, joka on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia henkilötietoja.

10. Korvausvelvollisuus

Vapautat MOBROG:in, sen emoyhtiöt, tytäryhtiöt, yhteistyökumppanit, toimihenkilöt ja työntekijät kaikesta vastuusta ja kaikista korvausvaatimuksista, vaateista, kanteista, vaatimuksista, vahingoista, veloista, kuluista tai maksuista, mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut, jotka aiheutuvat tai millään tavalla kytkeytyvät sivuston käyttöösi

 • tai tietoihin tai sisältöön, jotka siellä on julkaistu;
 • osallistumisestasi sivuston jäsenohjelmaan tai siitä, että joku muu käyttää käyttäjätunnustasi ja salasanaasi;
 • tai kyvyttömyydestäsi käyttää sivustoa.

11. Irtisanominen

Jäsentilin keskeytys

Jos sähköpostiosoitteesi mitätöityy tai muuttuu käyttökelvottomaksi, keskeytämme tilisi 30 päivän ajaksi siitä hetkestä lähtien, kun ongelma on tullut tietoomme. Keskeytysaikana pääset yhä käsiksi käyttäjätiliisi, mutta et voi ottaa vastaan kyselytutkimuskutsuja tai muita sähköposteja, kunnes olemme vahvistaneet sähköpostiosoitteesi uudelleen. Muuttaaksesi sähköpostiosoitettasi sinun tulee ottaa yhteyttä tukeemme ja ilmoittaa entinen ja uusi sähköpostiosoitteesi.

Jäsenyyden irtisanominen käyttäjän toimesta

Sinulla on oikeus irtisanoa tämä sopimus sinun ja MOBROG:in välillä milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta ja mistä syystä tahansa. Jäsenyyden irtisanominen voidaan suorittaa yksinkertaisesti poistamalla jäsentilisi. Tällaisessa tapauksessa sinulla ei ole oikeutta vaatia MOBROG:ilta minkäänlaista sisältösi palauttamista tai jälleenrakentamista. Jos irtisanot jäsenyytesi, menetät kaikki jäljellä olevat tai toimittamattomat palkkiosi.

Sopimuksen irtisanominen ilmaisten palveluiden osalta MOBROG:in toimesta

MOBROG:illa on oikeus irtisanoa kaikki sen palveluiden käyttöä koskevat sopimukset 30 päivän varoitusajalla. Tällaisessa tapauksessa sinulle ilmoitetaan sähköpostitse.

Vakavista syistä johtuva irtisanominen

MOBROG:in oikeus irtisanoa sopimus ja jäsenyys vakavasta syystä säilyy muuttumattomana. MOBROG voi vedota vakaviin syihin varsinkin tapauksissa, joissa et noudata tai rikot tämän sopimuksen tärkeitä lausekkeita. Tällaisessa tapauksessa MOBROG:illa on oikeus evätä sinulta pääsy tarjottuihin palveluihin nyt sekä tulevaisuudessa. Tällaisessa tapauksessa MOBROG poistaa käyttäjätilisi, mukaan lukien kaiken sen sisällön, lain sallimissa määrin.

Erityisesti MOBROG pidättää oikeuden irtisanoa jäsenyytesi ilman ennakkovaroitusta seuraavissa tapauksissa:

 • Tilisi on ollut suljettuna yli 10 kuukautta;
 • Käytät tiliäsi ketjukirjeiden tai massapostitusten lähettämiseen;
 • Toteutat tai toimit laittomissa pyramidimallisissa myynti- ja jakelutoimissa;
 • Toteutat tai toimit selkeästi seksuaalisella tai häiritsevällä tavalla, joka rikkoo alaikäisten suojelua tai henkilöllisiä oikeushyviä;
 • Käytät MOBROG:ia julkaistaksesi ääriryhmiin liittyvää tai perustuslakia loukkaavaa tai rikkovaa sisältöä;
 • Vältät teknisiä turvatoimia;
 • Levität viruksia ja/tai haittaohjelmia;
 • Kopioit osia palvelusta tai koko palvelun;
 • Jaat tai rekunstruktoit lähdekoodia kaupallisia, loukkaavia tai tuhoisia tarkoituksia varten;
 • Olet mukana MOBROG:in palveluiden ohjelmiston, hakemistojen, tietojen tai sisältöjen jäsentämisessä ja/tai automaattikäsittelyssä;
 • Luot, jaat, julkaiset tai integroit ulkoisia sovelluksia tai muuta asiaan kuulumatonta sisältöä MOBROG:in palveluihin.

Jos MOBROG irtisanoo jäsenyytesi, menetät kaikki jäljellä olevat ja toimittamattomat palkkiosi. Kun jäsenyytesi on kerran irtisanottu meidän toimestamme, et ole enää oikeutettu ilmoittautumaan mukaan.

12. Immateriaalioikeudet

Kaikki sivustoon kuuluvat sivut ja sisältö ja niihin liittyvät kyselytutkimukset, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tekstit, grafiikka, äänet, video, valokuvat, kyselytutkimukset, logot ja muu materiaali ovat MOBROG:in aineetonta omaisuutta tai ne on hyväksytty käyttöön MOBROG:in ja sen lisenssinhaltijoiden, liikekumppaneiden ja tytäryhtiöiden toimesta, mukaan lukien kaikki sisältyvät tavaramerkit, palvelumerkit, tekijänoikeudet, patentit ja liikesalaisuudet. Et saa muokata, kopioida, jäljentää, luoda johdannaisia töitä, uudelleenjulkaista, esittää, ladata, lähettää, siirtää tai jakaa mitään tällä sivustolla saatavilla olevaa sisältöä ilman MOBROG:in kirjallista lupaa.

13. Sovellettava laki

Nämä käyttöehdot ovat Saksan lakien määräämiä, ilman vaikutusta kyseiselle maalle lakikollision osalta. Jos jokin näiden käyttöehtojen osa todetaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen osuus poistetaan ja jäljelle jäävät osuuden pysyvät voimassa. Otsakkeet ovat vain viitteellisiä ja eivätkä ne mitenkään määrittele, rajoita, tulkitse tai kuvaa tällaisen osion laajuutta. Laiminlyönti meidän osaltamme toimia sinun tai muiden rikkomuksien suhteen ei poista meiltä oikeutta toimia myöhempien tai vastaavien rikkomusten perusteella. Tässä asiakirjassa esitetään koko ymmärrys ja sopimus välillämme käsiteltävään asiaan liittyen.

14. Kysymykset

Jos sinulla on kysyttävää näistä käyttöehdoista, ole hyvä ja ota yhteyttä meihin sähköpostitse käyttäen yhteydenottolomaketta, joka löytyy tältä sivulta.

15. Määräysten itsenäisyys

Jos jokin osa tästä sopimuksesta on mitätön jostain syystä, se on korvattava vastaavalla tekstillä, joka on voimassa ja vastaa tarkoitettua merkitystä. Loput sopimuksesta pysyy ennallaan ja voimassa.

Image of a cookie with a bite taken out