Uslovi

1. Uvod

Kompanija SPLENDID RESEARCH GmbH, Barmbeker Straße 7a, 22303 Hamburg, Nemačka (u daljem tekstu „MOBROG“, „Sajt“ ili „Usluga“), trenutno poseduje i upravlja MOBROG Veb-sajtom - www.mobrog.com („Sajt“) i uslugom („Usluga“).

2. Prihvatanje uslova

Članstvo koje ova Usluga obezbeđuje, zavisi od prihvatanja i poštovanja uslova, odredbi, obaveštenja i odricanja koji se nalaze u ovom dokumentu i na drugim lokacijama na Sajtu, na koje će se dalje u tekstu zajedno ukazivati kao na 'Uslovi i odredbe' („TAC“).

PODNOŠENJEM PRIJAVE ZA ČLANSTVO NA SAJTU ILI KORIŠĆENJEM USLUGA KOJE SU DOSTUPNE NA SAJTU ILI PREKO NJEGA, VI DAJETE DO ZNANJA DA SE PUTEM UGOVORA OBAVEZUJETE NA SVE USLOVE I ODREDBE (TAC).

Ukoliko se ne slažete s našim TAC-om, što uključuje i naša Pravila o privatnosti, morate odmah poništiti svoj nalog sledeći uputstva navedena na Sajtu. Ovaj Sajt je osmišljen za lično korišćenje članova koji podležu Uslovima i odredbama (TAC) i svim njihovim izmenama, kao i drugim pravilima ili smernicama na ovom Sajtu. MOBROG ima pravo da prekine uslugu u bilo koje vreme nakon obaveštenja o prekidanju u roku od dve nedelje. Trebalo bi da povremeno proverite da li postoje izmene u Uslovima i odredbama, jer zadržavamo pravo da ih menjamo u bilo koje vreme iz pravnih razloga ili zbog važnih zahteva usluge. Datum trenutne verzije TAC-a naveden je u gornjem delu.

3. Opis usluge

Program članstva MOBROG radi po sistemu panela za anketiranje pojedinaca koji se dobrovoljno registruju na Sajtu („Članovi“) i prihvataju i poštuju TAC. Član može učestvovati u ponuđenim anketama koje su povezane sa uslugom i kojima upravlja MOBROG ili treća strana. Član nema pravo da učestvuje u anketama ili da dobija pozivnice.

4. Sistem nagrađivanja MOBROG

Članovi mogu biti pozvani imejlom da popune određenu anketu s mogućom nagradom koju mogu dobiti za ispravno završen posao (u skladu sa TAC-om). Imejl pozivnica može sadržati konkretne informacije o mogućoj nagradi.

Međutim, u nekim slučajevima ako određena anketa više nije dostupna ili član iz bilo kog razloga nije pogodan za anketu, član može biti preusmeren na sličnu, ali drugačije nagrađenu anketu. Član ima pravo da se uzdrži od sprovođenja ovih anketa.

Član neće biti nagrađen ako njegovi odgovori na anketu sadrže neispravne i/ili neistinite informacije. Neistinite i/ili neispravne informacije mogu dovesti do otkazivanja članstva.

Članovi mogu podići svoje nagomilane nagrade kada dostignu prag isplate od $6.25. Плаћања члану ограничена су на један пренос дневно у износу од $6.25 (шесть долара и двадесет пет центи).

Nagrade se ne mogu preneti na druge članove ili treće strane.

5. Uslovi članstva

Moguće je da će se operater Sajta promeniti i da će MOBROG usluge, koje uključuju i vaše podatke biti prenete na novog operatera. Ovom prilikom izričito pristajete na moguću buduću promenu operatera. MOBROG će vas obavestiti putem imejla o bilo kojoj promeni operatera pre prenosa podataka i imaćete pravo da priložite prigovor na prenos u skladu sa odredbama naših Pravila o privatnosti.

Ovim izričito pristajete da primate imejlove sa MOBROG.

MOBROG zadržava pravo da vam povremeno šalje imejlove koje ne sadrže pozive za ankete i za koje možda nećete biti nagrađeni. Takve poruke mogu da uključuju ažuriranja sistema, administrativna obaveštenja, posebne zahteve itd. MOBROG nema obavezu da vam pruža bilo koji određeni broj prilika kako biste zaradili novac niti da vam šalje poruke.

U skladu sa uslovima svog članstva izjavljujete i garantujete sledeće:

 1. da imate najmanje 18 godina;
 2. da imate svoju jedinstvenu imejl adresu;
 3. da imate svoj lični PayPal račun;
 4. da ste državljanin Srbija;
 5. da su sve informacije koje ste dali potpune, istinite i tačne;
 6. da razumete i da ste saglasni da će, ukoliko vaš račun bude ukinut zbog kršenja ovog sporazuma, bilo koja nakupljena količina nagradnih poena na MOBROG i neisplaćen ili nepodignut novac biti oduzeti i izgubićete pravo na učešće u ovom programu, uključujući sve trenutne ponude ili nagrade.
 7. da razumete i da ste saglasni da će osim ovih Uslova i odredbi (TAC), odvojeno biti objavljeni i uslovi za nagrade i da će biti regulisani zvaničnim uslovima ankete koji su vam najavljeni;
 8. da razumete i da ste saglasni da MOBROG neće biti odgovoran vama niti bilo kojem državnom organu za bilo kakav porez ili gubitak bilo kojih koristi nastalih zahvaljujući davanju MOBROG nagrade;
 9. da na ovom Sajtu i ostalim našim uslugama ne smete da održavate više od jednog naloga*;
 10. da morate obavestiti MOBROG o bilo kojim promenama ličnih podataka, naročito o promeni imejl adrese jer se novac prebacuje preko PayPal naloga na imejl adresu koja je navedena u profilu vašeg naloga;
 11. da ćete štititi podatke o korisničkom imenu i lozinki i da nećete dozvoliti drugima da pristupaju vašem nalogu. U slučaju da posumnjate da je došlo do kršenja sigurnosti, odmah ćete obavestiti MOBROG; i da nećete koristiti nikakva automatizovana sredstva što podrazumeva skripte, spajdere, robote, botove, veb-popisivače ili slične stvari u vezi s vašim učešćem u sakupljanju nagradnih poena sa MOBROG ili bilo kojom drugom aktivnošću na sajtu. Upotreba proksi servera i VPN-a nije dozvoljena.

MOBROG može odbiti bilo koju molbu za članstvo sa razlogom ili bez razloga po sopstvenom nahođenju. MOBROG zadržava pravo da ukine nalog nekog člana ukoliko se utvrdi da je član dao lažne ili pogrešne podatke ili je na neki drugi način prekršio TAC.

www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

6. Povezani Sajtovi

MOBROG može pružiti linkove veb-sajtova trećih strana („Povezani sajtovi“). Ako na sajtu nije drugačije navedeno, MOBROG ni na koji način ne pregleda, kontroliše niti proverava Povezane sajtove. MOBROG nije odgovoran za sadržaj, dostupnost, oglašavanje, proizvode ili druge materijale bilo kojih takvih Povezanih sajtova ili bilo kojih dodatnih linkova koji se nalaze na njima. Osim ako je drugačije navedeno na Sajtu, ovi linkovi ne podrazumevaju odobrenje od strane MOBROG niti njegovu vezu sa Povezanim sajtovima. Isključivo je vaša odgovornost da se pridržavate odgovarajućih pravila i smernica, ako ih ima, koji se odnose na upotrebu Povezanih sajtova. Ni u kom slučaju MOBROG neće nikome biti direktno ili indirektno odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja je nastala kreiranjem ili korišćenjem linkova ka Povezanim sajtovima, samim Povezanim sajtovima ili informacijama ili materijalima kojima se pristupa putem ovih Povezanih sajtova. Bilo kakve nedoumice treba da iznesete administratoru sajta ili vebmasteru. MOBROG zadržava ekskluzivno pravo, prema vlastitom nahođenju, da doda, promeni, odbije ili ukloni, bez najave, bilo koju funkciju ili link ka bilo kojem Povezanom sajtu sa ovog Sajta i/ili predstavi nove funkcije ili linkove različitim članovima.

7. Politika o privatnosti

Politika o privatnosti MOBROG reguliše sve informacije koje sakuplja i koristi ovaj Sajt.

8. Odricanje od garancije<

MOBROG nastoji da svoje usluge učiniti dostupnima što većem broju članova. Zbog velike tehničke raznolikosti hardverskih uređaja, operativnih sistema, vrsta pretraživača i drugih tehničkih specifikacija, MOBROG ne može garantovati kompatibilnost sa svim postojećim uređajima, operativnim sistemima i pretraživačima. U slučaju da upotreba MOBROG u razumnoj meri nije moguća na određenim uređajima, to se neće smatrati činom diskriminacije ili ciljanim isključenjem pojedinaca iz usluga od strane MOBROG.

Isključena je odgovornost za dostupnost Usluge za pristup i upotrebu oglašenih proizvoda i usluga ponuđenih za nabavku ili pružanje putem Usluge i informacije koje se pružaju putem Usluge. Konkretno, MOBROG izuzima bilo kakvu garanciju da će Usluga biti bez prekida ili bez grešaka; da će sve greške biti ispravljene, da Usluga ili server koji je omogućava ne sadrži viruse ili druge štetne komponente, da će korišćenje ili rezultati korišćenja Usluge, ili materijali koji su dostupni kao deo usluge, biti ispravni, tačni, pravovremeni ili na drugi način pouzdani.

9. Ograničenje odgovornosti

U meri koja je zakonom dopuštena, MOBROG, njegovi tvorci, kompanije u njegovom vlasništvu, filijale, službenici i zaposleni neće biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili uzornu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na, štetu zbog gubitka dobiti, reputacije, korišćenja, podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je MOBROG obavešten o mogućnosti takve štete), izuzev svakog oblika ugrožavanja života, tela ili zdravlja i u slučajevima velike nepažnje ili zakonskih garancija nezavisno od nepažnje, nastalih kao posledica:

 • korišćenja ili nemogućnosti korišćenja usluge;
 • korišćenja informacija ili oslanjanja na bilo kakve informacije objavljene na sajtu;
 • troškova oko nabavke zamenskih roba i usluga nastalih zbog kupovine ili nabavke bilo koje robe, podataka, informacija, usluga, primljenih poruka ili unetih transakcija putem usluge ili sa nje;
 • neovlašćenog pristupa ili promene vaših prenosa ili podataka;
 • izjava ili ponašanja bilo koje treće strane o uslugama; ili
 • bilo kojih drugih stvari vezanih za usluge.

Kompanija SPLENDID RESEARCH GmbH ili njegov naslednik neće biti u obavezi da izdaju nikakve nagrade koje se odnose na, ili proizlaze iz, zloupotrebe sajta, niti nagrade bilo kojoj osobi koja je dala lažne ili pogrešne lične podatke.

10. Oslobađanje odgovornosti

MOBROG, njegove tvorce, kompanije u njegovom vlasništvu, filijale, službenike i zaposlene, oslobađate odgovornosti ne preduzimanjem nikakvih postupaka, ne pokretanjem tužbi, ne traženjem odštete, zahteva, obavezivanja, pokrivanja troškova ili izdataka, uključujući i razumne administrativne takse,

 • nastalih korišćenjem Sajta ili bilo kojom drugom povezanošću sa Sajtom ili objavljenim informacijama ili sadržajem na njemu;
 • vašim članstvom u programu Sajta ili onoga ko koristi vaše korisničko ime i lozinku;
 • ili vašom nemogućnošću korišćenja Sajta.

11. Prekid

Obustava korisničkog naloga

Ako vaša imejl adresa postane nevažeća ili neupotrebljiva, obustavićemo vaš nalog na period od 30 dana od trenutka kada postanemo svesni problema. Tokom perioda obustave moći ćete pristupiti svom nalogu, ali nećete dobijati pozivnice za anketu niti bilo koje druge imejlove dok ponovo ne potvrdimo vašu imejl adresu. Da biste promenili svoju imejl adresu, morate se obratiti našoj službi za podršku kojoj ćete dati naziv vaše prethodne i nove imejl adrese.

Prekid članstva od strane korisnika

Imate pravo da raskinete ovaj sporazum između vas i MOBROG u bilo koje vreme bez prethodne najave i iz bilo kog razloga. Raskid se može jednostavno izvršiti brisanjem vašeg članskog naloga. U tom slučaju nećete imati pravo da tražite bilo kakvu obnovu vašeg sadržaja na MOBROG. Ako prekinete svoje članstvo, izgubićete dospele ili neisporučene nagrade.

Raskid sporazuma o besplatnim uslugama od strane MOBROG

MOBROG ima pravo da raskine bilo koji sporazum u vezi sa korišćenjem svojih usluga uz davanje obaveštenja o tome 30 dana unapred. U tom slučaju ćete biti obavešteni putem imejla.

Raskid zbog ozbiljnog uzroka

MOBROG zadržava pravo na raskid sporazuma i članstva iz ozbiljnih razloga. MOBROG može da se pozove na takav ozbiljan razlog posebno kada ne poštujete ili kršite veoma važnu klauzulu ovog Sporazuma. U tom slučaju, MOBROG ima pravo da vam onemogući bilo koji pristup ponuđenim uslugama kako u ovom trenutku, tako i u budućnosti. MOBROG će u tom slučaju izbrisati vaš članski nalog uključujući i sav sadržaj u meri koja je zakonom propisana.

MOBROG naročito zadržava pravo da prekine vaše članstvo bez prethodne najave u sledećim slučajevima:

 • Vaš nalog je suspendovan više od 13 meseci;
 • Nalog koristite za slanje mejlova u nizu ili za slanje ogromne količine mejlova;
 • Namećete ili preduzimate nelegalne piramidalne ili strukturalne prodaje i distribucije;
 • Namećete ili preduzimate seksualno eksplicitne ili uznemiravajuće komunikacije na način koji krši zaštitu maloletnika i prava ličnosti;
 • Koristite MOBROG za objavljivanje ekstremističkog sadržaja ili sadržaja kojim se narušava i krši Ustav.
 • Izbegavate mere tehničke bezbednosti;
 • Širite viruse i/ili štetne softvere;
 • Kopirate delove usluga ili celu uslugu;
 • Delite ili rekonstruišete bilo koji izvorni kod u komercijalne, zloupotrebljive ili destruktivne svrhe;
 • Uključeni ste u analizu i/ili automatizovano čitanje softvera, direktorijuma, podataka ili sadržaja iz MOBROG usluga;
 • Kreirate, delite, objavljujete ili integrišete spoljne aplikacije ili drugi neodgovarajuć sadržaj u MOBROG usluge.

Ako MOBROG prekine vaše članstvo, izgubićete dospele ili neisporučene nagrade. Kada jednom prekinemo vaše članstvo, nećete moći ponovo da se prijavite u budućnosti.

12.Intelektualna svojina

MOBROG ili je njihova upotreba ovlašćena od strane MOBROG i njegovih davalaca licenci, poslovnih partnera i filijala, što uključuje i sve zaštitne znakove, službene znakove, autorska prava, patente i poslovne tajne sadržane u njima. Ne možete da menjate, kopirate, reprodukujete, stvarate izvedene radove, ponovo objavljujete, prikazujete, postavljate, postujete, prenosite ili distribuišete na bilo koji način sadržaj dostupan na ovom sajtu bez prethodne pismene saglasnosti MOBROG.

13.Važeći zakon

Ove Uslove i odredbe uređuju zakoni Nemačke bez uticaja na tu zemlju kada dođe do sukoba zakona. Ako se bilo koji aspekt ovih Uslova i odredbi smatra nevažećim ili neizvršivim, to će se odnositi samo na taj aspekt, a svi ostali će biti važeći. Naslovi su samo za referentne svrhe i ni na koji način ne definišu, ograničavaju, tumače niti opisuju obim ili veličinu određenog dela. Naš propust da reagujemo u slučaju kršenja dogovora od strane vas ili drugih ne oslobađa nas prava da delujemo u skadu sa narednim ili sličnim kršenjem dogovora. Ovaj dokument iznosi celokupno razumevanje i saglasnost između nas što se tiče materije o kojoj se ovde govori.

14. Pitanja

Ako imate pitanja u vezi sa ovim Uslovima i odredbama, obratite nam se putem imejla koristeći kontakt obrazac naveden na ovoj veb-stranici.

15. Salvatorna klauzula

Ako bilo koji deo ovog sporazuma iz bilo kog razloga postane nevažeći, onda se taj deo mora zameniti odgovarajućim tekstom, koji je važeći i jednak predviđenom značenju. Ostatak sporazuma i dalje važi u punoj snazi.

Image of a cookie with a bite taken out