Vilkår og betingelser

1. Introduktion

MOBROG Hjemmesiden - www.mobrog.com/dk ("Webstedet") og service ("Tjenesten") ejes og drives i øjeblikket af SPLENDID RESEARCH GmbH, Barmbeker Straße 7a, 22303 Hamburg, Tyskland (herefter benævnt "MOBROG", "Websted" eller "Service").

2. Accept af vilkår

Medlemskab af Tjenesten er betinget af accept og overholdelse af de vilkår, betingelser, meddelelser og ansvarsfraskrivelser indeholdt i dette dokument, og andre steder på hjemmesiden, i det følgende samlet benævnt som »Vilkår og Betingelser" ("VB").

VED INDSENDELSE AF MEDLEMSKABSANSØGNING PÅ SIDEN ELLER VED BRUG AF NOGEN ANDEN TJENESTE PÅ ELLER GENNEM SIDEN BEKRÆFTER DU, AT DIN AFTALE ER BUNDET AF ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I VB.

Hvis du ikke accepterer vores VB, der omfatter ved inkorporering vores fortrolighedspolitik, skal du straks opsige din konto ved at følge anvisningerne på webstedet. Dette websted er til rådighed for medlemmer underlagt disse VB og alle ændringer hertil, samt andre regler eller retningslinjer på dette websted. MOBROG har ret til at udtræde af tjenesten på hvilket som helst tidspunkt efter at have givet to ugers varsel. Du bør tjekke disse vilkår og betingelser regelmæssigt for ændringer, da vi forbeholder os ret til at ændre dem til enhver tid af juridiske årsager eller væsentlige servicekrav. Datoen for den aktuelle version af disse VB bemærkes ovenfor.

3. Beskrivelse af Service

MOBROG medlemsprogrammet drives som et undersøgelsespanel for personer, der frivilligt registrerer sig på webstedet ("medlemmer"), og er enige om at overholde disse VB. MOBROG har ret til at udtræde af tjenesten på hvilket som helst tidspunkt efter at have givet to ugers varsel. Medlemmet har ikke ret til at deltage i undersøgelser eller til at få invitationer.

4. MOBROG belønningssystem

Medlemmerne kan være inviteret via e-mail til en bestemt undersøgelse under specifikation af den mulige belønning, som de kan modtage for den gyldige (i henhold til disse VB) færdiggørelse af denne aktivitet. Invitationsmailen kan indeholde specifikke oplysninger om den mulige belønning.

Men i nogle tilfælde, hvis en bestemt undersøgelse ikke længere er tilgængelig, eller medlemmet ikke er egnet til undersøgelsen af en eller anden grund, kan medlemmet blive henvist til en lignende, men anderledes belønnet undersøgelse. Medlemmet har ret til at afholde sig fra besvarelse af disse undersøgelser.

Medlemmet vil ikke blive belønnet, hvis dennes undersøgelse indeholder ugyldige og/eller usande oplysninger. Usande og/eller ugyldige oplysninger kan resultere i aflysning af medlemskab.

Medlemmer kan få udbetalt deres opsparede belønninger, når de når udbetalingsgrænsen på $6.25. Betalinger til et medlem er begrænset til en overførsel om dagen i beløbet $6.25 (seks dollars og femogtyve cent).

Belønning kan ikke overføres til andre medlemmer eller tredjemand.

5. Betingelser for Medlemskab

Det er muligt, at operatøren af webstedet vil ændre sig, og at MOBROG tjenester, herunder dine data vil blive overført til en ny operatør. Du har hermed udtrykkeligt accepteret en mulig fremtidig ændring af operatøren. MOBROG vil give dig besked via e-mail om enhver ændring af operatør forud for en dataoverførsel, og du vil være berettiget til at gøre indsigelse mod overførslen i overensstemmelse med bestemmelserne i vores fortrolighedspolitik.

Du accepterer hermed udtrykkeligt e-mails fra MOBROG.

MOBROG forbeholder sig ret til at sende dig e-mails fra tid til anden, som ikke indeholder invitationer til undersøgelser, og som du måske ikke bliver belønnet for. Sådanne meddelelser kan omfatte systemopdateringer; administrative meddelelser; særlige anmodninger osv. MOBROG er ikke forpligtet til at give dig et bestemt antal muligheder for at tjene belønninger eller sende beskeder til dig.

Som betingelse for dit medlemskab, repræsenterer og garanterer du, at:

 1. Du er mindst 18 år gammel;
 2. Du bruger en unik mailadresse;
 3. Du har fast bopæl i Danmark;
 4. Alle oplysninger, som du giver er fuldstændige, sande og korrekte;
 5. Du forstår og accepterer, at hvis din konto opsiges efter din misligholdelse af denne aftale, vil alle MOBROG belønningspoint og udestående eller ikke leverede belønninger blive annulleret, og du vil miste retten til at deltage i programmet, herunder eventuelle aktuelle tilbud eller belønninger;
 6. Du forstår og accepterer, at ud over disse VB, vil betingelserne for belønninger offentliggøres særskilt og vil være underlagt de officielle vilkår i undersøgelsen som meddelt til dig;
 7. Du forstår og accepterer, at MOBROG ikke vil være ansvarlig over for dig eller noget styrende organ for eventuelle skatter eller tab af nogen fordele som følge af at blive udstedt MOBROG belønninger;
 8. Du skal ikke opretholde mere end én konto på hjemmesiden*;
 9. Du skal oplyse MOBROG om enhver ændring af dine personlige oplysninger, især ændringer i din mailadresse som belønning vil blive transmitteret via PayPal til den mailadresse, der er angivet i din konto profil;
 10. Du vil holde detaljer om din kontos brugernavn og adgangskode sikre og vil ikke tillade andre mennesker at få adgang til din konto. I tilfælde af at du har mistanke om et brud på sikkerheden, vil du straks kontakte MOBROG; og
 11. Du vil ikke bruge nogen automatiserede midler, herunder scripts, spiders, robotter, bots, crawlere eller lignende i forbindelse med din deltagelse i indsamling af MOBROG belønningspoint eller med nogen anden aktivitet på sitet.

I tilfælde af at du har mistanke om et brud på sikkerheden, vil du straks kontakte MOBROG; og MOBROG forbeholder sig retten til at opsige et medlems konto i tilfælde af, at medlemmerne giver forkerte eller vildledende oplysninger om medlemskab eller på anden måde overtræder disse VB.
*www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

6. Links til websteder

MOBROG forbeholder sig retten til at opsige et medlems konto i tilfælde af, at medlemmerne giver forkerte eller vildledende oplysninger om medlemskab eller på anden måde overtræder disse VB. MOBROG forbeholder sig retten til at opsige et medlems konto i tilfælde af, at medlemmerne giver forkerte eller vildledende oplysninger om medlemskab eller på anden måde overtræder disse VB. MOBROG er ikke ansvarlig for indhold, tilgængelighed, reklame, produkter eller andre materialer på sådanne websteder, eller eventuelle yderligere links indeholdt deri. Undtagen som ellers noteret på webstedet, behøver disse links ikke være ensbetydende med MOBROGs godkendelse eller tilknytning. Det er dit eget ansvar at overholde de relevante regler og retningslinjer, om nogen, der gælder for brugen af links til websteder. Under ingen omstændigheder skal MOBROG være ansvarlig, direkte eller indirekte, for noget tab eller skade som følge af eller foranlediget af oprettelse eller brug af links til web-steder, webstederne selv eller de oplysninger eller materiale, der er givet adgang til via disse websteder . Du bør rette eventuelle bekymringer til webstedets administrator eller webmaster. MOBROG forbeholder eneretten, efter eget skøn, til at tilføje, ændre, afvise eller fjerne, uden varsel, en egenskab eller et link til nogen af de websteder fra webstedet og/eller indføre forskellige funktioner eller links til forskellige medlemmer.

7. Fortrolighedspolitik

De oplysninger der indsamles og bruges af denne hjemmeside er underlagt MOBROG fortrolighedspolitik.

8. Garantifraskrivelse

MOBROG forsøger at gøre sine tjenester tilgængelige for et muligt højt antal medlemmer. På grund af en høj teknisk diversitet vedrørende hardwareenheder, operativsystemer, browsertyper og andre tekniske specifikationer, kan MOBROG ikke garantere kompatibilitet med alle eksisterende enheder, operativsystemer og browsere. I tilfælde af at en forsvarlig anvendelse af MOBROG ikke er mulig på visse enheder, skal dette ikke betragtes som forskelsbehandling eller udelukkelse af enkeltpersoner fra MOBROG tjenesteydelser.

Dette inkluderer ikke ansvar for tilgængeligheden af Tjenesten til adgang og brug, produkterne og tjenester, der reklameres for, udbydes til levering eller leveres via Tjenesten, og oplysningerne på Tjenesten. Især for så vidt at MOBROG udelukker enhver garanti om, at Tjenesten vil være uafbrudt eller fejlfri; at fejl vil blive rettet, at Tjenesten eller den server, der gør den tilgængelig, er fri for virus eller andre skadelige komponenter, at brugen eller resultatet af brugen af Tjenesten, eller at materialerne stilles til rådighed som en del af Tjenesten, vil være korrekt, nøjagtig, rettidig eller på anden måde pålidelig.

9. Ansvarsbegrænsning

I det omfang loven tillader, er MOBROG, dets moderselskaber, datterselskaber, associerede selskaber, funktionærer og ansattee ikke ansvarlige for eventuelle direkte, indirekte, tilfældige, specielle, følgeskader eller eksemplariske skader, herunder men ikke begrænset til, erstatning for tab af fortjeneste, goodwill, brug, data eller andre immaterielle tab (selvom MOBROG er blevet informeret om muligheden for sådanne skader), undtagen fra alle skader på liv, legeme eller helbred, og i tilfælde af grov uagtsomhed eller i juridiske garantier uafhængige af uagtsomhed, som følge af:

 • Anvendelse eller manglende evne til at bruge tjenesten;
 • Anvendelsen af, eller tillid til alle de offentliggjorte oplysninger på webstedet;
 • Udgifter til indkøb af erstatningsvarer og tjenesteydelser som følge af en hvilken som helst vare, data, oplysning eller tjeneste købt eller opnået eller beskeder modtaget eller transaktioner, der indgås gennem eller fra tjenesten;
 • Uautoriseret adgang til eller ændring af dine transmissioner eller data;
 • Erklæringer eller adfærd af tredjemand på tjenesten; eller
 • Ethvert andet spørgsmål vedrørende tjenesten.

SPLENDID RESEARCH GmbH eller dens efterfølger er ikke forpligtet til at udstede belønninger, der vedrører eller udspringer af forkert brug eller misbrug af hjemmesiden eller til en person, der har meddelt forkerte eller vildledende personlige oplysninger.

10. Erstatning

Du friholder MOBROG, dets moderselskaber, datterselskaber, associerede selskaber, funktionærer og medarbejdere, skadesløse fra og mod alle handlinger, krav, sagsanlæg, krav, skader, forpligtelser, omkostninger eller udgifter, herunder rimelige advokatomkostninger, der udspringer af eller på nogen måde er forbundet til

 • din brug af webstedet eller oplysninger eller indhold offentliggjort deri;
 • din deltagelse i webstedets medlemsprogram eller at nogen bruger dit brugernavn og adgangskode;
 • eller din manglende evne til at bruge webstedet.

11. Opsigelse

Suspension af medlemskonto

Hvis din mailadresse bliver ugyldig eller ubrugelig, vil vi suspendere din konto i en periode på 30 dage fra det tidspunkt, vi bliver opmærksomme på problemet. I suspensionsperioden vil du kunne få adgang til din konto, men du vil ikke modtage invitationer til undersøgelser eller andre e-mails, indtil vi har re-valideret din mailadresse. For at ændre din mailadresse, er du nødt til at kontakte vores support og navngive din tidligere og nye mailadresse.

Opsigelse af medlemskab af brugeren

Du har ret til at opsige denne aftale mellem dig og MOBROG til enhver tid uden varsel og uanset årsag. Opsigelsen kan simpelthen udføres ved at slette din medlemskonto. I så fald har du ingen ret til at kræve nogen nyttiggørelse eller genopbygning af dit indhold af MOBROG. Hvis du opsiger dit medlemskab, vil du miste alle udestående eller ikke leverede belønninger.

Opsigelse af aftale om Gratis tjenester ved MOBROG

MOBROG har ret til at opsige enhver aftale vedrørende anvendelsen af tjenester med et 30-dages varsel. I så fald vil du blive underrettet via e-mail.

Opsigelse af Alvorlig Årsag

MOBROGs ret til at opsige aftalen og medlemskab af alvorlig årsag forbliver upåvirket. MOBROG kan påberåbe sig en alvorlig årsag, især hvis du undlader at overholde eller krænker en væsentlig bestemmelse i denne aftale. I så fald har MOBROG ret til at udelukke dig fra enhver adgang til de udbudte tjenester nu, samt i fremtiden. MOBROG vil i så fald slette din medlemskonto, herunder alt indhold, i det omfang det er fastsat ved lov.

MOBROG forbeholder sig især ret til at opsige dit medlemskab uden varsel i følgende tilfælde:

 • Din konto er blevet suspenderet i mere end 10 måneder;
 • Du bruger kontoen til at sende kædebreve eller masse-mails;
 • Du håndhæver eller opretter ulovlige pyramidelignende eller strukturelle salg & distributioner;
 • Du håndhæver eller udøver seksuelt eksplicitte eller chikanerende kommunikation på en måde, der krænker beskyttelsen af mindreårige og personlige rettigheder;
 • Du bruger MOBROG til at offentliggøre ekstremistisk eller forfatnings-krænkende eller ulovligt indhold;
 • Du undgår tekniske sikkerhedsforanstaltninger;
 • Du spreder virus og/eller malware;
 • Du kopierer dele af ydelserne eller hele tjenesten;
 • Du deler eller rekonstruerer kildekoden til kommercielle formål, misbrug eller destruktive formål;
 • Du er involveret i parsing og/eller automatiseret læsning af software, mapper, data eller indhold fra MOBROG tjenester;
 • Du opretter, deler, udgiver eller integrerer eksterne apps eller andet irrelevant indhold i MOBROGs tjenester.

Hvis MOBROG opsiger dit medlemskab vil du miste alle udestående eller endnu ikke leverede belønninger. Når dit medlemskab er blevet opsagt af os, vil du være berettiget til at gentilmelde på ethvert senere tidspunkt.

12. intellektuel ejendom

Alle sider og indhold inden for dette websted og relaterede undersøgelser, herunder men ikke begrænset til, tekst, grafik, lyd, video, fotografier, undersøgelser, logoer eller andre materialer er den intellektuelle ejendom af eller er godkendt til brug af MOBROG og dets licensgivere, forretningspartnere og associerede selskaber, herunder alle varemærker, servicemærker, copyrights, patenter og forretningshemmeligheder indeholdt deri. Du må ikke ændre, kopiere, gengive, skabe afledte værker, genudgive, vise, uploade, sende, overføre eller distribuere på nogen måde indhold tilgængeligt på denne hjemmeside uden forudgående skriftlig tilladelse fra MOBROG.

13. Gældende lov

Disse vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen i Tyskland uden hensyntagen til det pågældende land med hensyn til lovkonflikter. Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ugyldige eller ikke kan håndhæves, skal sådanne bestemmelser blive slettet, og de resterende bestemmelser skal håndhæves. Overskrifter er udelukkende for reference, og definerer, begrænser, fortolker eller beskriver på ingen måde omfanget eller graden af en sådan sektion. Vores passivitet med hensyn til en overtrædelse af dig eller andre, giver ikke afkald på vores ret til at handle i forhold til efterfølgende eller lignende overtrædelser. Dette dokument indeholder hele forståelsen og aftalen mellem os med hensyn til indholdet heri.

14. Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende disse vilkår og betingelser kan du kontakte os via e-mail ved hjælp af kontaktformularen, som leveres på denne hjemmeside.

15. Redningsklausul

Skulle nogen del af denne aftale være ugyldig af en eller anden grund, skal den erstattes med en tilsvarende tekst, der er gyldig og svarer til den tilsigtede mening. Resten af aftalen skal forblive upåvirket og gyldig.

Image of a cookie with a bite taken out